SDEN

Per 1 januari 2016 werkt de SWON met een onafhankelijk exameninstituut, de SDEN.

De SDEN staat voor Stichting Dranken Examens en Normering en heeft als uitgangspunt een gecontroleerde strikte scheiding tussen opleiden en het afleggen van een examen.

Zodoende krijgen de diploma’s vanaf niveau 1 tot en met 5 een gecertificeerde status.

SDEN is dranken breed, naast wijn worden er bijvoorbeeld ook examens voor gedistilleerd en bier ondergebracht.

Diploma’s behaald onder SWEN normen worden tot 1 januari 2016 erkend door de SDEN.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.sden.nl.