Magister Vini

De hedendaagse wijnhandel wordt steeds complexer en stelt steeds hogere eisen aan de kennis van ondernemers en hun personeel. Om professionals de gelegenheid te bieden om hun kennis over wijn en hun kennis over de handel in wijn op het hoogste niveau te toetsen is het Examen Magister Vini in het leven geroepen. Na het succesvol afleggen van het examen wordt de titel Magister Vini toegekend. Degene die de titel Magister Vini mag dragen heeft aangetoond alle bedrijfseconomische aspecten van een internationaal opererend bedrijf in de wijnsector te kunnen beheersen.

Voor de organisatie van het Examen Magister Vini is de Stichting Magister Vini opgericht.Het diploma Magister Vini is het hoogste Nederlandse professionele wijndiploma. De titel Magister Vini is wettelijk beschermd.

Meer informatie over het Examen Magister Vini vindt u op www.magistervini.nl.