Onderwijs

Om professioneel wijnonderwijs in Nederland en de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel in de ondernemingen te stimuleren, houdt de Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON) zich o.a. bezig met opleidingsactiviteiten zoals de Nationale Wijndocentendag, e-learning, Stichting Magister Vini, Stichting Drankenexamens Normering en de ScriptiePrijs Wijn.

De SWON is eind 2014 opgericht.