Privacy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website wijn.nl bezoekt.

Beheer

De website wijn.nl staat onder beheer van de Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON). De contactgegevens zijn te vinden op www.wijn.nl/contact.

Gegevens van bezoekers

  • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan wijn.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  • Wijn.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Wijn.nl kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een bericht of evenement etc., waarvan wijn.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

 Cookies

  •  De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  • Wijn.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan wijn.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Wijn.nl/contact.

Disclaimer

Wijn.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.