Reclamecode voor alcoholhoudende dranken

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is de belangrijkste regelgeving in Nederland over alcoholreclame. In deze Code staan artikelen waaraan reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank moeten voldoen. De Code bestaat al meer dan 30 jaar en STIVA is de penvoerder.

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken wordt gemiddeld eens per 2 jaar aangepast aan de politieke-, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen en de jurisprudentie van de Reclamecode Commissie (RCC). De laatste wijzing van de RvA was nodig door de leeftijdsgrensverhoging van 16 naar 18 jaar die per 1 januari 2014 in is gegaan.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Artikel 1 is uitgebreid met een beschrijving wat verstaan wordt onder overmatige consumptie en aan welke voorwaarden een onder de dop actie moet voldoen.

Artikel 8 is aangescherpt en gespecificeerd, zodat duidelijker wordt wat wel en niet mag als het gaat om seksueel succes.

Artikel 14 is verduidelijkt zodat nu helder is wat wel en niet mag als het gaat om risicovol gedrag. Sommige vormen van gedrag met enig risico mag je laten zien. De essentie dat adverteerders niet mogen aanzetten tot duidelijk risicovol gedrag is nu veel duidelijker geformuleerd.

Artikel 24 is verduidelijkt en werkbaarder geformuleerd. Het is nu veel duidelijker wat wel en niet mag als het gaat om digitale marketing.

Artikel 33 is gewijzigd, omdat door de nieuwe leeftijdsgrens afscheid is genomen van de educatieve boodschap: ‘Geen 16? Geen druppel’. De nieuwe slogan wordt: ‘Geen 18, geen alcohol’.

Artikel 34 is een nieuw artikel, waarin geregeld is dat als de verpakking in strijd is met de Reclamecode voor Alcoholhoudende drank, ook wederverkopers (horeca en retail) hiervan op de hoogte worden gebracht.

De volledige Reclamecode voor Alcholhoudende dranken kan worden geraadpleegd op de website van STIVA: http://stiva.nl/alcoholcode/content/.