Gouden hygiëneregels voor de wijnsector

De onderstaande hygiëneregels zijn bedoeld als een hulpmiddel, te gebruiken om een bedrijfsspecifiek voedselveiligheidsplan op te zetten. Dit laatste is een wettelijke plicht.

Werk netjes

 • Gebruik uitsluitend grondstoffen, die voldoen aan de gestelde eisen
 • Bewaar (en bereid) onder de juiste temperaturen
 • Houd eindproducten en grondstoffen gescheiden
 • Voer afval snel af

Persoonlijke hygiëne

 • Was uw handen en droog deze af met eenmalige (papieren) handdoekjes
 • Draag schone (bedrijfs-)kleding

Schoonhouden werkplek en gereedschap

 • Reinig en desinfecteer zo vaak als nodig
 • Houd ongedierte en huisdieren buiten

Inrichting van de bedrijfsruimte

 • De inrichting van de bedrijfsruimte dient overzichtelijk te zijn en eenvoudig te reinigen
 • De juiste materialen dienen gebruikt te zijn

Controleer en registreer

 • Leg bevindingen van binnengekomen goederen vast
 • Maak een schoonmaakplan en leg taken en verantwoordelijkheden vast

 

Hang deze regels op een voor ieder goed zichtbare plek.

Behorend bij Hygiënecode voor de wijnsector