EU Verordeningen

De Verordening 1308/2013 betreft de gemeenschappelijke ordening van de Europese wijnmarkt. Verder zijn in deze verordening de overige landbouwmarkten opgenomen. Op deze verordening zijn de uitvoeringsverordeningen gebaseerd. De wetgeving in de verordeningen geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Dus wanneer een wijn buiten de Europese Unie is geproduceerd en vervolgens op de Europese markt wordt gebracht, dan zal deze wijn ook aan de wetgeving van de verordeningen moeten voldoen. Een land buiten de Europese Unie wordt een derde land genoemd.

Via de website EUR-Lex van de Europese Unie, kunt u alle verordeningen vinden.

Basisverordening:

Integrale GMO verordening waarin opgenomen de basisverordening wijn: EU Verordening 1308 2013

Uitvoeringsverordeningen: 

Voor de meest actuele versies van een verordening kijkt u op de website EUR-Lex van de Europese Unie.