Toelichting Verordening 1169/2011

Verordening 1169/2011

Met ingang van 13 december 2014 wordt verordening 1169/2011 houdende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten van kracht.

Etiketten op wijnflessen

Voor de etikettering van wijnflessen verandert er met deze verordening in feite niks. Wie zich houdt aan verordening 1308/2013 voldoet ook aan de eisen in verordening 1169/2013.

De aanduidingen die verplicht worden na 13 december 2014, zijn de volgende:

 1. de benaming van het levensmiddel;
 2. de lijst van ingrediënten;
 3. elke stof of technische hulpstof die wordt genoemd in bijlage II of die is afgeleid van een in bijlage II genoemd(e) stof of product welk(e) allergieën of intoleranties veroorzaakt, en die bij de vervaardiging of de bereiding van een levensmiddel wordt gebruikt en nog in het eindproduct aanwezig is, zelfs in een veranderde vorm;
 4. de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten of categorieën ingrediënten;
 5. de netto hoeveelheid van het levensmiddel;
 6. de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum;
 7. bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden;
 8. de naam of handelsnaam en het adres van de in artikel 8, lid 1 bis, bedoelde exploitant van een levensmiddelenbedrijf;
 9. het land van oorsprong of de plaats van herkomst overeenkomstig artikel 26;
 10. een gebruiksaanwijzing, als het levensmiddel moeilijk te gebruiken is zonder gebruiksaanwijzing;
 11. voor dranken met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 %: het effectieve volumegehalte;
 12. een voedingswaardevermelding.

Artikel 16.4 van Verordening 1169/2011 geeft aan dat onderdeel 2 en 12 (ingrediënten- en voedingswaardevermelding) vooralsnog niet van toepassing op dranken met > 1,2% alcoholvolume. In bijlage X, staat vervolgens dat inzake de minimale houdbaarheid er een uitzondering geldt voor “wijn, likeurwijn, mousserende wijn, gearomatiseerde wijn en soortgelijke uit andere vruchten dan druiven verkregen producten, alsmede uit druiven of druivenmost vervaardigde dranken van de GN-code 2206 00” en “met een alcoholgehalte van > 10%”. Onderdeel 6 is dus ook niet van toepassing voor wijn. Wat er overblijft aan verplichte vermeldingen voor wijn is conform de huidige regels.

Verkoop op afstand

Na 13 december 2014 moeten bij verkoop op afstand aan consumenten (via een webshop) alle verplichte vermeldingen getoond worden op de website. Het gaat dan nadrukkelijk om voedselinformatie aan consumenten. Indien een foto van het voor -en achter etiket zichtbaar is afgebeeld, wordt voldaan aan de regels.

Dozen

In artikel 8.4 van Verordening 1169/2011 staat vermeld dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven ervoor zorg moeten dragen dat de onderstaande vermeldingen ook voorkomen op de buitenste verpakking waarin het product wordt aangeboden:

 1. de benaming van het product
 2. de datum van minimale houdbaarheid of uiterste consumptie datum (niet van toepassing voor wijn)
 3. bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden (niet van toepassing voor wijn)
 4. de naam of handelsnaam en het adres van de importeur van een levensmiddel

 

Punten 2 en 3 zijn niet van toepassing op wijn. Voor dozen geldt dus dat de naam van de importeur en de benaming van het product op de doos moeten worden vermeld.

De volledige tekst van de verordening: 1169_2011.