Allergenendeclaratie

Met ingang van 1 juli 2012 is met verordening (EU) Nr. 579/2012 de Europese regelgeving ten aanzien van de vermelding van de allergene stoffen in wijn gewijzigd.

Het betreft hier een wijziging van artikel 51 van de etiketteringsverordening 607/2009.

Indien wijn is geklaard met behulp van eiwit van ei of melk bestaat de kans dat er residuen van deze stoffen achterblijven in de wijn. Deze residuen kunnen allergische reacties veroorzaken.

Vanaf 1 juli 2012 moet de aanwezigheid van deze stoffen in wijn daarom op het etiket worden vermeld. De verplichting geldt vanaf het oogstjaar 2012.

Oogstjaren vòòr 2012 vallen hier dus buiten. Wijn die vòòr 1 juli 2012 is geëtiketteerd of in bulk in de EU is geïmporteerd valt niet onder de verplichting.

De verplichting is verder niet van toepassing indien, bij gebruik van de betrokken klaringsmiddelen, de aanwezigheid van residuen niet kan worden aangetoond. Hierbij geldt de voorwaarde dat gebruik is gemaakt van analysemethoden die voldoen aan de prestatiecriteria die zijn vastgesteld door de OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin).

De vermeldingen op flessen die bestemd zijn voor de Nederlandse markt moeten officieel in de Nederlandse taal worden gesteld. Op grond van het Warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen dient de vermelding vooraf te worden gegaan door het woordje “bevat”. Voor ei: “Bevat ei”, “Bevat eiproteïne”, “Bevat eiderivaat”, ” Bevat eilysozym” of “Bevat eialbumine”. Voor melk: “Bevat melk”, “Bevat melkderivaat”, “Bevat melkcaseïne” of “Bevat melkproteïnen”. De verplichte vermelding van sulfieten is ongewijzigd.

Toegestane talen allergenen