Drank- en Horecawet

In de Drank- en Horecawet staan regels voor het verkopen van alcoholhoudende drank (meer dan 0,5% alcohol). Deze regels zijn voor verkopers van alcoholhoudende dranken. Voor het verkopen van sterk alcoholhoudende drank is een drank- en horecavergunning of slijtersvergunning verplicht.

De minimumleeftijd voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren is sinds 1 januari 2014 verhoogd van 16 jaar naar 18 jaar. Het gaat om zwakalcoholhoudende drank met minder dan 15% alcohol. Voor sterke drank met 15% alcohol of meer was de minimumleeftijd al 18 jaar.

Waar vind ik de Drank- en Horecawet?

De actuele versie van de Drank- en Horecawet is te vinden op www.wetten.overheid.nl.