Bijdrage brancheovereenkomst KVNW – Afvalfonds Verpakkingen voor niet-leden

Brancheovereenkomst

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft een afspraak gemaakt met het Afvalfonds Verpakkingen om op een eenvoudige manier aangifte te kunnen doen van de afvalbijdrage. Het is hierdoor niet meer nodig alle te onderscheiden verpakkingsmaterialen te wegen. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van dit rekenmodel.

Toelichting kosten
Om tot de vereenvoudigde regeling te komen wordt er door derden in opdracht van de KVNW onderzoek uitgevoerd naar de marktaandelen van de verschillende verpakkingsvormen. Daarnaast worden er conform een streng protocol jaarlijks representatieve wegingen uitgevoerd. De financiering geschiedt vanuit de algemene middelen van de KVNW. Voor niet-leden is er in onderstaande tabel een kostprijsberekening gemaakt. Op deze manier betalen niet-leden evenveel  als leden van de KVNW.

Verplicht
Het rekenmodel is dus door niet-leden uitsluitend te gebruiken tegen betaling. Het doorsturen en vermenigvuldigen van dit rekenmodel is niet toegestaan.

Categorieën                                                      

Groep Aantal geïmporteerde HL wijn Bedrag in EUR (excl. 21% BTW)
1 0 – 2.500 250[1]
2 2.500 – 50.000 1.000
3 50.000 – onbeperkt 2.500


Gebruikmaken
Wanneer u gebruik wenst te maken van de vereenvoudigde opgave dan kunt u dit melden bij de KVNW via info@kvnw.nl. Vermeldt u in dit bericht naast uw bedrijfsnaam (en contactgegevens) de groep waarin uw bedrijf valt. U ontvangt het rekenmodel en de bijbehorende factuur binnen enkele dagen na verzending van dit bericht.

[1] Lidmaatschap van de KVNW voor deze groep bedraagt €510. Het eerste jaar ontvangen nieuwe leden 50% korten op hun contributie.