21 oktober 2019

Seminar Duurzaam Verpakken

Op donderdag 17 oktober jl. organiseerde de KVNW in samenwerking met het Wijnfonds en Partners for Innovation het Seminar Duurzaam Verpakken in de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder.

Aanleiding voor het seminar was de totstandkoming van het Brancheverduurzamingsplan van de wijnsector.

Het opstellen van brancheverduurzamingsplannen is een afspraak uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. In de plannen staan concrete en meetbare hoogst haalbare doelen om product-verpakkingscombinaties te verduurzamen, gebaseerd op de prestaties van de koplopers uit de branche. De hoogst haalbare doelen worden onder regie van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) getoetst door een commissie van wetenschappers. Het KIDV-bestuur stelt uiteindelijk de verduurzamingsplannen vast.

De meer dan 50 aanwezigen werden bijgepraat over duurzaamheid van de verschillende verpakkingsvormen van wijn en over de nationale en internationale ontwikkelingen op dit gebied. Samen met Partners for Innovation zal verder gewerkt worden aan handzame tools voor wijnhandelaren om hen te helpen verder te verduurzamen.

De presentaties die werden gehouden zijn te downloaden via KVNW.nl.