9 november 2017

PERSBERICHT: DRIE NIEUWE REGISTER WIJNDOCENTEN

Leidschendam, 9 november 2017. Gisteren zijn opnieuw drie docenten geslaagd voor het examen Register Wijndocent. Maaike Verweij-van Leeuwen, Suzanne de Roo en Odilia Brundel-Menheere hebben ten overstaan van een kritische examencommissie aangetoond in staat te zijn om op een goede en professionele wijze lessen te kunnen verzorgen op de SDEN-niveaus 1, 2 en 3.

Het examen bestaat uit het verzorgen van een les van 30 minuten inclusief proeverij. De kandidaat maakt voorafgaand aan het examen een keuze uit een aantal verschillende lesthema’s. Bij de beoordeling is gekeken naar zowel de didactische vaardigheden alsook naar de inhoudelijke kennis van het onderwerp.

Het examen SDEN Register Wijndocent is in het leven geroepen om het wijnonderwijs in Nederland naar een hoger niveau te tillen. Om dit te realiseren is het noodzakelijk eisen te stellen aan het beroep van wijndocent. Nederland kent ongeveer 300 wijndocenten en de kwaliteit van de opleiding is vaak moeilijk in te schatten voor cursisten. Het diploma Register Wijndocent kan dan ook gezien worden als een keurmerk voor docenten

Na het succesvol afleggen van het examen is de docent gerechtigd de titel SDEN Register Wijndocent te voeren. Het examen is tot stand gekomen in samenwerking met PLATO, het onderwijskundig adviesbureau verbonden aan de Universiteit Leiden.

Frank Jacobs, voorzitter van de examencommissie: ‘De examencommissie is verheugd dat er weer drie docenten in het register kunnen worden bijgeschreven, waarmee het aantal Register Wijndocenten de twintig inmiddels heeft gepasseerd.

Hiermee proberen we de toekomstige cursisten op de SDEN-niveaus 1, 2 en 3 te leiden naar docenten die niet alleen over voldoende wijnkennis beschikken, maar vooral ook hebben bewezen in staat te zijn die wijnkennis op een didactisch verantwoorde en plezierige wijze te kunnen overdragen.’   

Volgend voorjaar zal wederom een examen voor de titel Register Wijndocent worden afgenomen én zijn de als eersten geslaagde wijndocenten toe aan hun traject tot vijfjaarlijkse herregistratie.

Meer informatie over het examen, de toelatingseisen, inschrijven en de examencommissie vindt u op www.registerwijndocent.nl.

 

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie:

Register Wijndocent
E info@registerwijndocent.nl
I www.registerwijndocent.nl