18 september 2020

PERSBERICHT: Bernd Weeke en Anne Greveling ontvangen diploma Magister Vini

Leidschendam, 18 september 2020. Afgelopen woensdag ontvingen Bernd Weeke en Anne Greveling het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu achttien Magistri Vini.

De diploma-uitreiking vond plaats in Nootdorp.

Tijdens de bijeenkomst verdedigden Bernd Weeke en Anne Greveling hun scripties ten overstaan van de Examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche.

Naast de examencommissie waren ook twee prominenten uitgenodigd die vragen stelden over de scripties.

Voor de scriptie van Bernd Weeke was als prominent aanwezig de heer Peter de Wolf, directeur Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA).

Voor de scriptie van Anne Greveling was als prominent aanwezig de heer Marco Tiggelman van California Wine Institute, voorheen o.a. Australian Wine & Brandy Corporation.

De titel van de scriptie van Bernd Weeke luidt: ‘In Vino Veritas? De toekomst van het PR-beleid van de Nederlandse wijnbranche’.

De titel van de scriptie van Anne Greveling luidt: ‘Is regional diversity of premium Australian Shiraz significant?’.

Het examen Magister Vini is het hoogste Nederlandse wijnexamen. Degene die het examen met succes afrondt, mag de beschermde titel ‘Magister Vini’ voeren. In 2004 is het examen voor het eerst afgenomen. Met het instellen van het Examen Magister Vini werd invulling gegeven aan de wens van de wijnbranche om de wijnkennis in Nederland op een hoger niveau te brengen. Het Examen Magister Vini voldoet aan de eisen op SDEN-niveau 5 zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN).

Alleen kandidaten die het vinologenexamen (SDEN-niveau 4) of een gelijkwaardig examen met succes hebben afgelegd komen in aanmerking om  deel te nemen aan het examen Magister Vini. Het begeleidingstraject wordt verzorgd door de Wijnacademie in Maarn.

Het theoretisch deel van het examen bestaat uit vier modules over de onderwerpen wijnbouw, wijnbereiding, markt & marktbewerking en actuele zaken. Het proeftechnisch examen van Magister Vini bestaat uit drie modules. Aan de hand van blindproeverijen moeten verschillende typen wijn worden herkend en/of beoordeeld worden op het gebied van leeftijd, ontwikkeling, bewaarpotentie, kwaliteit en commerciële reikwijdte. Na het succesvol afleggen van alle module-examens moet de examenkandidaat een scriptie schrijven en deze verdedigen tegenover de examencommissie Magister Vini.

De scripties van Bernd Weeke en Anne Greveling en die van de andere 16 Magistri Vini zijn te raadplegen via: https://wijn.nl/wijnonderwijs/magister-vini/scripties-magister-vini/.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie: Stichting Wijnonderwijs Nederland, E info@magistervini.nl