29 november 2019

Nu 16 Magistri Vini in Nederland

Op 10 oktober jl. heeft Dorthe Schunselaar met succes het examen Magister Vini afgelegd. Zij is daarmee de 16e Magister Vini in Nederland geworden. Zij schreef haar scriptie over de gevolgen van klimaatverandering in de Bourgogne.

Dorthe verdedigde haar scriptie ten overstaan van de examencommissie MV bestaande uit Gerhard Horstink (voorzitter), Magda van der Rijst, Ibert van der Waal MV en Job de Swart MW. Als externe deskundige was Karel de Graaf aanwezig.

Volgens de voorzitter van de examencommissie, Gerhard Horstink, heeft Dorthe het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt door het kiezen van dit onderwerp. Ze heeft uitgebreid de tijd genomen om wijnproducenten en wetenschappers te bevragen en verkregen data te verwerken. Daarmee is zij er in geslaagd een scriptie op het hoge MV-niveau te schrijven.

Het examen Magister Vini is het hoogste Nederlandse wijnexamen. Degene die het examen met succes afrondt, mag de beschermde titel ‘Magister Vini’ voeren. In 2004 is het examen voor het eerst afgenomen. Met het instellen van het Examen Magister Vini werd invulling gegeven aan de wens van de wijnbranche om de wijnkennis in Nederland op een hoger niveau te brengen. Het Examen Magister Vini voldoet aan de eisen op SDEN-niveau 5 zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN).

Alleen kandidaten die het vinologenexamen (SDEN-niveau 4) of een gelijkwaardig examen met succes hebben afgelegd komen in aanmerking om  deel te nemen aan het examen Magister Vini. Het begeleidingstraject wordt verzorgd door de Wijnacademie in Maarn.

Het theoretisch deel van het examen bestaat uit vier modules over de onderwerpen wijnbouw, wijnbereiding, markt & marktbewerking en actuele zaken. Het proeftechnisch examen van Magister Vini bestaat uit drie modules. Aan de hand van blindproeverijen moeten verschillende typen wijn worden herkend en/of beoordeeld worden op het gebied van leeftijd, ontwikkeling, bewaarpotentie, kwaliteit en commerciële reikwijdte. Na het succesvol afleggen van alle module-examens moet de examenkandidaat een scriptie schrijven en deze verdedigen tegenover de examencommissie Magister Vini.

De scriptie van Dorthe en die van de andere 15 Magistri Vini zijn te raadplegen via https://wijn.nl/wijnonderwijs/magister-vini/.