18 maart 2016

Nieuwe website legt wetenschappelijke twijfel alcoholrichtlijn uit

Den Haag, 18-03-2016 | Vandaag is de website www.alcoholrichtlijn.nl gelanceerd. Daarop worden de twijfels over de nieuwe alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad uitgelegd. In november maakte de Gezondheidsraad bekend het alcoholadvies aan consumenten uit 2006 – ‘drink met mate’ – te wijzigen in ‘drink geen alcohol’. Nederlandse en buitenlandse wetenschappers stellen dat de afgelopen tien jaar geen nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn gepubliceerd die deze strengere norm rechtvaardigen. Op de vandaag gepubliceerde site leggen wetenschappers verder uit waarom er twijfel bestaat over de nieuwe richtlijn. STIVA roept op tot eenduidigheid.

Vraagtekens

Er is een aantal vraagtekens bij de nieuwe alcoholrichtlijn te zetten, zo menen diverse (inter)nationale wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van alcohol en gezondheid.

Ten eerste is de Gezondheidsraad niet eenduidig in haar advies. Enerzijds zegt het op basis van wetenschappelijk onderzoek dat matig alcoholgebruik gezondheidswinst oplevert, terwijl het in de praktische vertaalslag de norm stelt dat mensen beter niet kunnen drinken.

Daarnaast hanteren vergelijkbare landen andere, minder strenge normen, terwijl er gebruik gemaakt wordt van dezelfde wetenschappelijke data. In Engeland ligt het advies voor alcoholconsumptie sinds januari dit jaar bijvoorbeeld op iets minder dan twee glazen per dag, in Canada is dit zelfs vier glazen. Deze normen zijn vergelijkbaar met of liggen zelfs beduidend hoger dan de vorige richtlijn die in 2006 in Nederland is vastgesteld.

Tot slot is er de afgelopen tien jaar geen nieuw onderzoek gepubliceerd dat een strengere norm rechtvaardigt. Handhaven van het oude advies (2006) van dagelijks maximaal twee glazen voor mannen en één voor vrouwen ligt dan ook meer voor de hand.

Eenduidigheid

STIVA wil met de website aandacht vragen voor de onduidelijke situatie waarin de Nederlandse consument door de nieuwe richtlijn dreigt terecht te komen. De stichting roept de politiek dan ook op om snel tot een nieuwe consensus te komen, waarbij alle wetenschappelijke inzichten en deskundigen bij betrokken zijn, zodat iedereen weer eenzelfde visie kan uitdragen. “De wetenschappelijke eenduidigheid die er heerste, is door de nieuwe richtlijn op losse schroeven komen te staan. Wij zien graag dat de twee wetenschappelijke kampen met elkaar de dialoog aangaan over de nieuwe richtlijn. Zowel de consument als de samenleving is gebaat bij een eenduidige visie op alcoholconsumptie”, aldus Peter de Wolf, directeur van STIVA.

Noot voor de pers
Mocht u vragen hebben over de website www.alcoholrichtlijn.nl of over STIVA, dan kunt u contact opnemen met Peter de Wolf, directeur van STIVA.