16 januari 2020

Informatieavond begeleidingstraject Magister Vini

In de tweede helft van 2020 zal wederom een tweejarig traject Magister Vini van start gaan. In samenwerking met de Stichting Dranken Examens en Normering zal de Wijnacademie voor de zesde keer een begeleidingstraject MV verzorgen ter voorbereiding op het hoogste wijnexamen in Nederland: Magister Vini.

Het examen Magister Vini is negentien jaar geleden in het leven geroepen om mensen die beroepsmatig actief zijn in de wijnbranche de gelegenheid te bieden hun kennis over wijn en over de handel op het hoogste niveau te toetsen.

Op dit moment zijn zestien personen voor het examen geslaagd en in het bezit van de titel Magister Vini: Ron Andes (2004), Tjitske Brouwer (2007), Lars Daniëls (2007), Udo Göebel (2012), Ibert van der Waal (2012), Petra Janssen (2014), Chris van de Meene (2014), Fransbert Schermer (2014), Jan Vegter (2014), Dirk Vanhorenbeek (2016), Job Joosse (2016), Arjen Pleij (2018), Joep Speet (2019), Eric Ivens (2019), Steven van Oosterzee (2019) en Dorthe Schunselaar (2019). Zij komen (mede) voort uit het succesvolle begeleidingstraject naar het examen MV dat de Wijnacademie sinds 2009 aanbiedt. Dat traject is de afgelopen jaren kwalitatief alleen maar hoogwaardiger geworden, mede door de betrokkenheid van (inter)nationale topprofessionals als gastdocenten. Onder hen: Prof. Cornelis (Kees) van Leeuwen, Prof. Dr. Ulrich Fischer (DE), Jamie Goode (GB), Gerhard Horstink, Joris Snelten, Karel de Graaf en Udo Göebel MV (docent wijnproefkunde).

Om u goed voor te lichten over het traject dat in 2020 zal starten en MV in het algemeen, nodigen wij u graag uit voor de informatieavond op maandag 27 januari 2020 van 19.30 – 21.30 uur bij de Wijnacademie in Maarn. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst geheel vrijblijvend bij te wonen om zo een beter beeld te krijgen van Magister Vini en om te bepalen of MV aansluit bij uw ambities en niveau (zie ook: www.magistervini.nl). Daarbij moet gezegd worden dat wij Magister Vini niet te veel als vervolgopleiding op de Vinologenopleiding willen promoten, want daarvoor zijn de opzet en het niveau te verschillend. Maar wij willen Magister Vini als mogelijke volgende trede op de ladder van diepgaande wijnkennis natuurlijk wel onder uw aandacht brengen, want u bent onze basis.

Opgave graag voor 17 januari 2020 middels de volgende link: https://www.wijnacademie.nl/magister-vini/informatieavond