29 april 2019

Goed nieuws: percentage overmatige drinkers neemt verder af

Het aandeel volwassenen dat overmatig drinkt, is afgenomen. In 2017 was nog 9,2 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder een overmatige drinker. Dat percentage is vorig jaar gedaald tot 8.2 procent. Dat is goed nieuws: vijf jaar geleden werd nog zo’n 10 procent als overmatige drinker aangemerkt.

Dat blijkt uit de nieuwste Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos-instituut. In dit jaarlijkse rapport worden alle cijfers gebundeld van partijen die zich richten op leefstijl gerelateerde thema’s. Alcohol is daar één van. Hoewel het aandeel zware drinkers ten opzichte van vorig jaar gelijk bleef (9 procent), daalde het aandeel overmatige drinkers.

Onder deze laatste groep alcoholgebruikers verstaat het RIVM personen die meer dan 14 glazen (vrouwen) en 21 glazen per week (mannen) alcohol drinken. Volgens de Nationale Drug Monitor 2018komt het patroon van overmatig drinken ‘meer voor in oudere leeftijdsgroepen’. Denk daarbij aan de categorie 50-plussers.

De Gezondheidsraad adviseert geen alcohol, of in elk geval niet meer dan één glas per dag, te drinken. Bij één glas per dag ziet de raad zowel gunstige als ongunstige verbanden met diverse ziekten. Zo zou een matige alcoholconsumptie een lager risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten opleveren. Ook recent onderzoek, dat is gepubliceerd in British Journal of Nutrition, toont aan dat gematigde alcoholconsumptie in combinatie met een mediterraan dieet bijdraagt aan een gezonder leven. Aan de andere kant zou er volgens de Gezondheidsraad vanaf één glas per dag voor vrouwen een verhoogd risico zijn op het krijgen van borstkanker.

Volgens Peter de Wolf, directeur van de overkoepelende branchevereniging STIVA, is in Nederland al tien tot vijftien jaar sprake van een dalende trend als het gaat om overmatige drinkers. Zo lag het aandeel overmatige drinkers onder de Nederlandse bevolking (destijds al vanaf 12 jaar en ouder gerekend) in 2011 nog op 11,3 procent. In gesprek met BNR Nieuwsradio geeft hij aan dat de sector wil dat ‘die dalende trend verder doorzet’.

Nationaal preventieakkoord

Eind vorig jaar heeft de alcoholbranche, samen met de Rijksoverheid en meer dan zeventig maatschappelijke organisaties, het Nationaal Preventieakkoord getekend. Daarin is afgesproken om het percentage overmatige drinkers terug te dringen naar maximaal vijf procent van de volwassenen in 2040. Ook KVNW onderschrijft dat. Komende tijd besteden ondertekenaars, waaronder ouderenorganisatie KBO-PCOB, aandacht aan het drinkgedrag van eerdergenoemde 50-plussers.

Wim over Wijn

Naast het onderschrijven van de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord neemt KVNW ook maatschappelijke verantwoordelijkheid met haar eigen initiatief Wim over Wijn. Met deze campagne, die voortkomt uit het internationale Wine in Moderation-project, worden Nederlandse consumenten bewust gemaakt van een juiste wijnconsumptie. Wim over Wijn geeft op deze websiteinformatie en tips over hoe je genieten van wijn combineert met verantwoord drinken.