8 juli 2020

Extra steun voor wijnsector

BRUSSEL – De Europese Commissie heeft een aanvullend pakket buitengewone maatregelen bedacht voor de noodlijdende wijnindustrie. Het pakket werd gisteren goedgekeurd. Volgens de EU is de wijnsector een van de zwaarst getroffenen in de agrifood-industrie. Dat komt door de massale sluiting van de horeca. Het thuisverbruik heeft dat niet gecompenseerd. De maatregelen komen bovenop het al bestaande steunpakket. Als een van de redenen wordt genoemd dat de omvang van de crisis in de EU en wereldwijd nog niet duidelijk is. Volgens commissaris Janusz Wojciechowski moeten de maatregelen de wijnsector weer snel in rustiger vaarwater brengen. Afgesproken is dat de bijdrage aan alle nationale steunprogramma’s omhoog gaat van 60 naar 70%. Dat percentage was al verhoogd van 50 naar 60%. Daarnaast komt er een tijdelijke versoepeling van de Europese mededingingsregels. Wijnbedrijven mogen bijvoorbeeld gezamenlijk campagnes gaan voeren en hun productie collectief plannen. Ook mogen de lidstaten voorschotten geven voor crisisdistillatie, om de kosten tot 100% te dekken.

 

Bron:Slijtersvakblad