5 mei 2020

Definitieve jaarcijfers Champagne

FRANKRIJK – De Champagne heeft vorige week haar aller-definitiefste jaarcijfers gepubliceerd en daaruit blijkt dat er vorig jaar voor een recordbedrag aan flessen de wereld over is gegaan. Traditiegetrouw laat het Champagne Comité al maanden statistieken doorsijpelen. Eerst zijn het voorspellingen, dan verwachtingen, schattingen en bijgestelde schattingen. Om uiteindelijk te komen tot de officiële cijfers die de boeken in kunnen. In 2019 exporteerde de sector bijna 300 miljoen flessen champagne. 297,6 miljoen om precies te zijn, een daling van 1,6% ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar de waarde bereikte voor het eerst de 5 miljard euro-grens en dat is een groei van 3,4%. De grootste afnemers zijn het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die samen goed zijn voor een derde van de export. Daarna volgen Japan, Duitsland en België. In waarde neemt Italië overigens de vijfde plek in. In Frankrijk zelf zette de dalende trend zich voort. De exportwaarde naar Nederland daalde met 6,5%. Vorig jaar steeg het volume nog met 160.000 flessen, maar afgelopen jaar werd een aanzienlijke daling genoteerd van 176.000 flessen, waarmee we onder het niveau van 2017 komen.

Bron: Drinks