22 juni 2020

De nieuwe Alcoholwet na zomerreces op de agenda

DEN HAAG – Het ziet er naar uit dat de behandeling van de wijziging van de Drank- en Horecawet pas na het zomerreces plaatsvindt. Het parlementair proces is door het coronavirus vrijwel tot stilstand gebracht. In de Tweede Kamer vinden vrijwel enkel debatten plaats over de gevolgen van de kabinetsmaatregelen om de coronacrisis te lijf te gaan. Hoewel het parlement vaker bijeenkomt, is het maar de vraag of Kamerleden de wijziging van de Drank- en Horecawet voorrang geven.

De KVNW besteedde afgelopen maanden veel aandacht aan deze wetswijziging. Die komt in het kort hierop neer. In de vernieuwde Drank- en Horecawet worden prijsacties van meer dan 25 procent korting op alcoholische dranken verboden, moeten online verkopers de leeftijd van hun klanten nogmaals verifiëren en mag een fles bij de koper, en niet bij een buurman, worden afgeleverd. Ook moeten online verkopers een ‘geborgde werkwijze’ opstellen.

Een impressie van de wetswijziging is op te vragen via het secretariaat. Een tijdlijn van de voorbereiding van deze nieuwe Drank- en Horecawet is hier te vinden.

Afgelopen maart beantwoordde staatssecretaris Blokhuis (VWS) nog vragen van Kamerleden over deze wetswijziging. Dat deed hij in een nota naar aanleiding van het verslag. Daaruit kwam naar voren dat het inderdaad onmogelijk wordt voor consumenten om een bestelde fles wijn af te laten leveren bij de buren. In deze nieuwe ‘Alcoholwet’ staat namelijk dat een fles wijn enkel bij de geadresseerde en/of een pakketpunt mag worden bezorgd. Zie hier voor vragen en antwoorden.

Op dit moment vinden er nog twee internetconsultaties (I en II) plaats over zogeheten Besluiten die voortkomen uit de wetswijziging. Deze besluiten, ook wel een Algemene maatregel van bestuur, zijn beschrijvingen van wat de wet precies inhoudt. In deze internetconsultaties kunnen bedrijven, brancheorganisaties, maar ook consumenten een reactie achterlaten op de voorgestelde wijzigingen. Die worden later door het ministerie nog doorgenomen.

BRON: KVNW