20 augustus 2021

Chemie en wijn: “De waarheid achter het wijnanalyserapport”

Gewijzigde datum: 25 oktober 2021

Daar het aantal aanmeldingen duidelijk is achtergeleven bij onze verwachtingen, mede door het samenvallen met een bijeenkomst van de Magister Vini-opleiding. Is na rijp beraad besloten de datum te verplaatsen naar 25 oktober 2021

Chemie en wijn: “De waarheid achter het wijnanalyserapport”

De VVN doet een eerste try-out op het gebied van E-Learning in samenwerking met Gerhard Horstink, Oenologue, en voor velen bekend als de docent Wijngaardbeheer aan de Wijnaca­de­­mie. De try-out bestaat uit één videoles gedurende ca. 15 minuten door Gerhard over Chemie en wijn én deze wordt gevolgd door een test met een 20-tal vragen. De videoles met test dient vooraf aan de masterclass gevolgd en gemaakt te worden.

Voor het e-learningtraject wordt de cursist een vou­cher­code toegestuurd, die de mogelijk­heid biedt om tweemaal de separate e-learning module op te starten. De test dient direct daarna aansluitend gemaakt te worden. De tijdsinvestering voor zowel de film en test bedragen ca. 30 minuten. Waarbij een positieve score van 75% (dus minimaal 15 vragen moeten goed beantwoord zijn) recht geeft op een certificaat.

De masterclass gaat in op de verscheidenheid van de zowel Nederlandse als buitenlandse wijnanalyserapporten, zodat de vinoloog ook veel diepgaandere con­clu­sies kan trekken aangaande kwaliteit én ouderingspotentieel van de geanalyseerde wijnen. Daarnaast zullen de meest recente ontwikkelingen op het gebied van wijnanalyses aan de orde komen, waar­toe ook residumetingen zullen behoren.

De masterclass is dus op 25 oktober 2021 van 13.00  tot 17.00 uur in De Twee Marken te Maarn. In de voornoemde masterclass zullen ook een achttal wijnen organoleptisch geproefd en sa­men met Gerhard “geanalyseerd” worden op basis van de analyseresultaten. Uiteraard zijn ook al deze wijnen van tevoren daadwerkelijk geanalyseerd in het laboratorium van Meron. Met name de labo-resultaten en de proef­technische ervaringen zullen voldoende stof tot discussie opleveren en de kennis op dit facet sterk uitbreiden.

Naast de masterclass krijgt de deelnemer de mogelijkheid een samenvattende film van de masterclass te bekijken en één tweede test te maken. De film met test zullen ca. één week ná de masterclass  beschikbaar komen (bericht per mail). De cursist wordt gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld de sameenvatting te volgen en de test te maken.

De kosten voor de masterclass en beide videolessen met test bedragen € 60,00 voor VVN-leden en € 75,00 voor niet-leden. Uiteraard levert het volgen van deze bijzonder leerzame masterclass in combinatie met de e-learningmodules 4 punten op voor het Kwaliteitsregister Vinologen in de B-rubriek.

P.S. Degenen die zich reeds hadden aangemeld en verhinderd zijn op 25 oktober 2021 krijgen uiteraard een restitutie van het reeds betaalde bedrag. Graag dit even per mail melden aan: ec@vinologen.net.