Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door de Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON). Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.wijn.nl) rust copyright.

De SWON zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geven ter zake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De SWON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.wijn.nl, of uit het afgaan op informatie die op deze site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in deze site brengen u naar sites van derden, waarbij door de SWON geen enkele aansprakelijkheid aanvaard kan worden voor de daar aangeboden informatie. Deze sites kunnen ook commerciële informatie bevatten.

De reactie formulieren op de website staat open voor reacties van bezoekers. De SWON is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze reacties. Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan de SWON toestuurt (al dan niet per e-mail of via het contactformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door de SWON vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.

Alle gegevens die u stuurt naar www.wijn.nl dienen juist rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. De SWON behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.